BioAffix (“BioAffix,” “biz,” “bize,” “bizim”) gizliliğin müşterilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, ifşa ve transfer ettiğimiz ve sakladığımız konusunda oldukça net olmaya çalışıyoruz. İşbu Gizlilik Politikası bilgi uygulamalarımızla ilgili genel bilgiler vermektedir. Gizlilik Politikası bu Politikaya atıfta bulunan veya bağlantı veren tüm BioAffix cihazları, web siteleri veya çevrimiçi uygulamalar (birlikte “Hizmetlerimiz”) için geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikası tüm Hizmetlerimiz için geçerli olmakla birlikte, belirli Hizmetlere yönelik uygulamalarımız hakkında ek bilgiler içeren bazı destekleyici dokümanlar da temin etmiş bulunmaktayız. Bu dokümanlar içeriklerinde yer alan Hizmetleri kullanma sürecinize uygulanır. Bazı veri işleme faaliyetleri için ek onay alınacaktır.

Gizlilik Politikasının (web sitelerimiz ve çevrimiçi uygulamalarımız ile birlikte, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen Hizmetler arasında olan) BioAffix cihazlarını kullanımınıza uygulandığını lütfen unutmayınız. Gizlilik Politikası, ayrıca, Hizmetlerimize nasıl eriştiğinize (bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya diğer yollarla) bakılmaksızın uygulanacaktır. Hizmetlerimizi her kullandığınızda Gizlilik Politikasında ve destekleyici dokümanlarda açıklanan uygulamaları kabul edeceğiniz için, Gizlilik Politikasını dikkatli bir şekilde okumanızı öneririz. Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmemeniz halinde, Hizmetlerimizi kullanmamanızı öneririz.

Gizlilik Politikasında yapılacak güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz önemlidir. Gizlilik Politikasını güncellememiz halinde ilgili Hizmetler üzerine not düşerek sizi önemli olduğunu düşündüğümüz değişiklikler hakkında bilgilendireceğiz. Bu notu düştükten sonra Hizmetlerimize erişerek veya Hizmetlerimizi kullanarak güncellemede belirtilen yeni uygulamayı/uygulamaları kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikasının en güncel sürümünü her zaman burada bulabilirsiniz [https://bioaffix.com.tr/gizlilik-politikasi/].

Hakkınızda Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Doğrudan Sağladığınız Bilgiler

Bazı Hizmetler tarafımıza doğrudan bilgi vermenizi sağlar. Örneğin:

• Bazı Hizmetlerimiz kullanıcıların hesaplar veya profiller oluşturmalarını sağlar. Bu Hizmetler ile bağlantılı olarak, hesap veya profil oluşturmak için sizden kendiniz hakkında bazı bilgiler vermenizi isteyebiliriz. Örneğin, bir BioAffix hesabı oluşturduğunuzda adınız ve e-posta adresiniz gibi kendiniz hakkında bazı bilgiler verebilirsiniz.

• Bizden bir ürün veya ücretli hizmet sipariş ettiğinizde, siparişinizi işleme alabilmemiz için sizden adınızı, iletişim bilgilerinizi, gönderi ve fatura adres(ler)inizi, ve kredi kartı bilgilerinizi talep edebiliriz.

Hizmetleri Kullanmanıza İlişkin Bilgiler

Tarafımıza sağladığınız bilgilere ek olarak, cihazınız üzerindeki yazılım yoluyla veya diğer yollarla Hizmetleri kullanımınıza ilişkin bilgiler de toplayabiliriz. Örneğin: aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

• Cihaz bilgileri : Donanım modeliniz, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, MAC adresi, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve Hizmetlere erişirken kullandığınız cihaz ayarları gibi.

• Kayıt bilgileri : Hizmetleri kullanım zamanınız ve süreniz, Hizmetler yoluyla girdiğiniz arama sorgulama terimleri ve cihazınız üzerine yerleştirdiğimiz çerezler içinde saklanan her türlü bilgi gibi.

• Diğer bilgiler : Kullandığınız uygulamalar, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Hizmetler yoluyla teklif edilen içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunuz gibi, Hizmetleri kullanımınıza ilişkin diğer bilgiler.

Üçüncü Taraf Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Hakkınızda (kanunlar tarafından izin verilen ölçüde) halka açık ve ticari kaynaklardan bilgi alabilir ve bu bilgileri sizden veya hakkınızda aldığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, üçüncü taraf sosyal ağ hizmetleri ile bağlanmanız halinde, hakkınızda bu sosyal paylaşım siteleri üzerinden de bilgi alabiliriz.

Topladığımız Diğer Bilgiler

Ayrıca, siz, cihazınız veya Hizmetleri kullanımınız hakkında sizlere bilgi toplama anında açıkladığımız şekillerde, veya onayınızla, diğer bilgiler de toplayabiliriz.
Bizlere bazı tip bilgileri sağlamak istemeyebilirsiniz (örn.: BioAffix hesabı oluşturma sırasında talep ettiğimiz bilgiler) ancak bu durumda bazı Hizmetleri kullanamayabilirsiniz.

Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

• Sizi veya cihazınızı bir Hizmet için kaydetmek

• Talep ettiğiniz bir hizmeti veya özelliği sağlamak

• Hizmetlerimiz ile ilgili geçmiş deneyimlerinize dayalı özelleştirilmiş içerik sağlamak ve tavsiyelerde bulunmak

• Özelleştirilmiş reklamlar ve sponsorlu içerik gibi reklamlar vermek ve size promosyon amaçlı bildirimler göndermek

• Pazarımızın, müşterilerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin değerlendirmesini ve analizini yapmak (ürün ve hizmetlerimizle ilgili görüşlerinizi almak ve müşteri anketleri yapmak dahil)

• Hizmetlerimizi iyileştirebilmemiz ve yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmemiz için kullanıcıların Hizmetlerimizi kullanma şeklini öğrenmek

• Cihazınız için bakım hizmetleri sağlamak

• Kanunlar tarafından izin verilen ölçüde, ücretsiz ödül çekilişleri, ödül yarışmaları veya promosyonlar düzenlemek ve diğer durumlarda, onayınız ile
Sizden topladığımız bilgileri bir araya getirebilir ve ayrıca vereceğiniz onaya bağlı olarak, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz.

Bilgilerinizi Kimlere İfşa Ediyoruz?

Bilgilerinizi sizin onayınız olmadan üçüncü taraflara pazarlama ve ticari amaçlı olarak ifşa etmiyoruz. Bununla birlikte, bilgilerinizi aşağıdaki işletmelere ifşa edebiliriz:
İş Ortakları: Bilgilerinizi, ayrıca, kablosuz taşıyıcılar dahil, güvenilir iş ortaklarıyla da paylaşabiliriz. Bu işletmeler, bilgilerinizi talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak veya ilgi alanlarınız hakkında tahminler yapmak için kullanabilirler ve size tanıtım malzemeleri, reklamlar ve başka materyaller gönderebilirler.
Hizmet Sağlayıcılar: Bilgilerinizi, ayrıca, bize faturalandırma konusunda yardımcı olan veya adımıza e-postalar gönderen şirketler gibi, nam ve hesabımıza hizmet veren şirketlere de ifşa edebiliriz. Bu işletmelerin bilgilerinizi bizim için hizmet sağlama amacı dışındaki amaçlarla kullanma becerileri sınırlıdır.
Kanunen Zorunlu Kılınan Durumlarda veya Hizmetlerimizi Korumak Amacıyla Diğer Taraflar: Aşağıdaki amaçlarla bilgilerinizi başka taraflara ifşa edebiliriz:
o Kanunlara uymak veya zorunlu yasal süreçlere cevap vermek (arama emri veya sair mahkeme kararı gibi)
o Hizmetlerimizin tabi olduğu politikaları doğrulamak veya bu politikalara uygunluğu sağlamak, ve
o BioAffix’in, iş ortaklarımızın veya müşterilerimizin haklarını, mallarını veya güvenliklerini korumak
• Kurumsal İşlemlerle Bağlantılı Diğer Taraflar: Birleşme, devir veya iflas halinde bilgilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.
• Onayınız ile ve, Kendi Takdirinize Bağlı Olarak, Diğer Taraflar: İşbu Gizlilik Politikasında açıklanan ifşa hallerine ek olarak, hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla onayınız ile veya talep etmeniz halinde paylaşabiliriz.

Tercihleriniz

Bilgilerinizi tercihinize bağlı olarak çok çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Size gönderdiğimiz postada yer alan “aboneliği iptal et” talimatlarını takip ederek bizden promosyon amaçlı bildirimler alıp almamayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca belirli Hizmetler ile ilgili olarak veya size anlık bildirim yolladığımızda da tercih yapabilirsiniz.

Bilgilerinizi güvende tutmak için ne yapıyoruz?

Hizmetler ile ilgili olarak topladığımız bilgileri korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte, bilgilerinizi korumak için her ne kadar makul tedbirler alsak da, hiçbir web sitesinin, İnternet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığını lütfen unutmayınız.

Verilerin Uluslararası Transferine İlişkin Onay

Hizmetleri kullanarak veya hizmetlere iştirak ederek ve/veya bize bilgilerinizi sağlayarak, bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde ikamet ettiğiniz ülke dışında toplanmasına, transferine, saklanmasına ve işlenmesine onay verirsiniz. Bilgilerinizin transfer edilebileceği ülkelerde yürürlükte olan veri koruma kanunlarının ve sair kanunların ülkenizdekiler kadar kapsamlı olamayabileceğini lütfen unutmayınız.

Bilgilerinize Erişim

Bazı yargı yerlerinin kanunları uyarınca, topladığımız bilgilerin ayrıntılarını talep etme ve söz konusu bilgilerdeki hataları düzeltme hakkına sahip olabilirsiniz. Diğer tüm yasal kullanıcı hakları aynen geçerli olmaya devam edecektir. Kanunlar uyarınca izin verilmesi halinde, size sağladığımız bu hak karşılığında düşük bir ücret talep edebiliriz. Makul olmayan şekilde tekrar eden, orantısız teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini riske atan, aşırı derecede uygulanamaz olan veya erişim yapılması yerel kanunlar tarafından sair suretlerle zorunlu kılınmayan talepleri işleme koymayı reddedebiliriz.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgileri yalnızca toplanma amacı için gerekli olması veya her türlü sözleşme veya yürürlükteki kanunlar tarafından zorunlu kılınması ölçüsünde saklamak için tüm makul tedbirleri alıyoruz.

Hizmetlerimizle İlgili Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünler

Hizmetlerimiz kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar verebilirler. Web siteleri veya sair hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliğinden veya gizliliğinden sorumlu değiliz. Bu konuda dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri için geçerli gizlilik bildirimlerini okumanız önerilir.
Ayrıca, üçüncü taraflarca geliştirilen bazı ürün veya hizmetlere erişiminizi sağlayabiliriz (örn.: BioAffix Uygulamaları yoluyla indirilebilen uygulamalar). BioAffix bu üçüncü taraf ürün veya hizmetlerinden sorumlu değildir.

Çerezler, Web İşaretçileri ve Benzer Teknolojiler

Biz ve Hizmetler ile ilgili içerik, reklam veya sair işlevsellikler sağlayan üçüncü taraflar Hizmetlerimizin belli alanlarında Çerezler, Web İşaretçileri ve Benzeri Teknolojiler kullanabiliriz.

Çerezler

Çerezler bilgisayarınızda, TV’de, cep telefonunda veya sair cihazlarda bilgi saklayan küçük dosyalardır. Cihazınıza çerez yerleştiren işletmenin sizi farklı web siteleri, hizmetler ve/veya tarama oturumları üzerinden tanımasını sağlar. Çerezler birçok amaçla kullanılabilir. Örneğin:

Çerezler oturum açma bilgilerinizi hatırlarlar, dolayısıyla bir hizmet üzerinde her oturum açtığınızda aynı bilgileri tekrar girmeniz gerekmez. Çerezler ziyaretçilerin hangi sayfalara ve özelliklere erişim yaptıklarını ve bu sayfalarda ne kadar zaman geçirdiklerini görmemize yardımcı olduklarından, bizim ve üçüncü tarafların Hizmetlerimizin hangi bölümlerinin en popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olurlar. Bu tip bilgileri inceleyerek Hizmetleri daha iyi uyarlayabilir ve size daha gelişmiş bir deneyim sunabiliriz. Çerezler Hizmetlere her erişim yaptığınızda karşınıza aynı reklamın çıkmaması için bizim ve üçüncü tarafların hangi reklamları gördüğünüzü anlamamıza yardımcı olurlar. Çerezler bizim ve üçüncü tarafların Hizmetleri ve diğer web sitelerini ve uygulamaları kullanımınızla ilgili bilgiler toplayarak size en doğru içerikleri ve reklamları sunmamıza yardımcı olurlar. Hizmetlere erişmek için bir web tarayıcısı kullandığınızda, tarayıcınızı tüm çerezleri kabul et, tüm çerezleri reddet veya çerez gönderildiğinde beni bilgilendir şeklinde yapılandırabilirsiniz. Her bir tarayıcı farklıdır, dolayısıyla çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın “Yardım” menüsüne bakınız. Cihazınızın işletim sistemi çerezlere ilişkin ek kontroller içerebilir.

Yine de bazı Hizmetlerin çerez kullanarak çalışacak şekilde tasarlanmış olabileceklerini ve çerezleri etkisizleştirmenin bu Hizmetleri veya belli bölümlerini kullanma becerinizi etkileyebileceğini unutmayınız.kullanabiliriz.

Diğer Yerel Saklama Tipleri

Biz, bazı üçüncü taraflarla birlikte, Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak Yerel Paylaşımlı Nesneler (Flaş Çerezler olarak da bilinirler) ve HTML5 yerel saklama gibi başka türde yerel saklama teknolojileri de kullanabiliriz. Bu teknolojiler, cihazınızda saklanmaları ve faaliyetleriniz ve tercihleriniz ile ilgili bazı bilgileri saklamak amacıyla kullanabilmeleri açısından yukarıda açıklanan çerezlerle benzerlik gösterirler. Bununla birlikte, bu teknolojiler standart çerezlere kıyasla cihazınızın farklı bölümlerinden yararlanabildikleri için, standart tarama araçları ve ayarlarını kullanarak onları kontrol edemeyebilirsiniz.

Web İşaretçileri

Biz, bazı üçüncü taraflarla birlikte, cihazınızdaki bilgileri sunucuya ileten ve Web İşaretçileri (veya “piksel etiketleri”) olarak bilinen teknolojileri de kullanabiliriz. Web İşaretçileri çevrimiçi içerikler, videolar ve e-postalar içine gömülebilir ve bir sunucunun cihazınızdaki belli tip bilgileri okumasını, belli bir içeriği veya özel bir e-posta mesajını ne zaman görüntülediğinizi bilmesini ve web işaretçisini görüntülediğiniz zamanı ve tarihi ve cihazınızın IP adresini belirlemesini sağlayabilir. Bizler ve bazı üçüncü taraflar Hizmetlerimizin kullanımını analiz etmek ve (çerezlerle bağlantılı olarak) sizi daha çok ilgilendirebilecek içerik ve reklamlar sağlamak dâhil olmak üzere, web işaretlerini çok çeşitli amaçlarla kullanıyoruz.

Hizmetlerimize erişim sağlayarak ve Hizmetlerimizi kullanarak, cihazlarınızda çerezlerin, diğer yerel saklama teknolojilerinin, web işaretlerinin ve diğer bilgilerin saklanmasına ve ayrıca söz konusu çerezlere, diğer yerel saklama teknolojilerine, web işaretçilerine ve diğer bilgilere tarafımızca ve yukarıda belirtilen üçüncü taraflarca erişim sağlanmasına onay veriyorsunuz.

Ayrıntılı Bilgi

Her türlü sorunuz için lütfen bizimle aşağıdaki adresten iletişime geçiniz:
https://bioaffix.com/iletisim

Ankara'da geçiş kontrol ve güvenlik çözümleri üreten BioAffix markasına ait logo
Çağrı Merkezi:+90 850 305 66 37
Faks:+90 312 213 06 20
E-Posta:[email protected]

Çözümler

Geçiş Kontrol Çözümleri

Havalimanı Çözümleri

Mobil Güvenlik Çözümleri

Siber Güvenlik Çözümleri

Biyometrik Çözümler

Veri Merkezi Güvenliği Çözümleri

Yazıcı Güvenliği Çözümleri

Sağlık Çözümleri

© 2024 BioAffix®

Kullanım Şartları | Gizlilik Politikası | Çerez Politikası